Διαγώνισμα Ανατομίας-Φυσιολογίας Επάλ

Ένα διαγώνισμα που αφορά στο μάθημα της Ανατομίας-Φυσιολογίας για τα Επάλ στις παραγράφους 4.1 , 4.8 και 8.1.  Το διαγώνισμα πραγματεύεται τα γενικά στοιχεία του αίματος, την ενεργητική και παθητική ανοσία και το γενετικό σύστημα του άνδρα.

45442003_697161760682469_6119484787913654272_n

Διαγώνισμα Ανατομίας παράγραφοι 4.1,4.8,8.1

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.(εδώ)

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Advertisements

Ποσότητα γενετικού υλικού στον Κυτταρικό Κύκλο.

Ένα διάγραμμα που δείχνει την ποσότητα του γενετικού υλικού κατά την πορεία του κυτταρικού κύκλου.Είναι αρκετά απλοποιημένος ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του μαθήματος της Βιολογίας Προσανατολισμού για τη Γ’ Λυκείου. Ευελπιστώ να βοηθήσει σε ασκήσεις που αφορούν την ποσότητα χρωμοσωμάτων, αδελφών χρωματίδων, μορίων DNA ή ζευγών βάσεων  σε διάφορες φάσεις του κύκλου.

Κυτταρικός Κύκλος

 

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.(εδώ)

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Θεωρία Εξαναγκασμένων Ταλαντώσεων

44128595_2293455040884340_3739253825601536000_n

Η απαραίτητη θεωρία για τις εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, μια παράγραφο συνέχεια των φθινουσών ταλαντώσεων.Αναλύονται φαινόμενα όπως ο συντονισμός και επεξηγούνται ένοιες όπως διεγέρτης, εξωτερική περιοδική δύναμη και λοιπά.

κλικ στο link για το αρχείο: ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

Θεωρία Φθινουσών Ταλαντώσεων

Ένα αρχείο με την απαραίτητη θεωρία των φθίνουσων ταλαντώσεων για τη Φυσική της Γ’ Λυκείου. Μια παράγραφος η οποία απαιτεί και τη γνώση των βασικών ιδιοτήτων των λογαρίθμων.Δε χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη δυσκολία και οι ασκήσεις που την αφορούν είναι μέτριου επιπέδου.

43763822_2218997578174249_2526224305226776576_n

 

Κλικ στο link για το αρχείο: Φθίνουσες Ταλαντώσεις Θεωρία

 

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.(εδώ)

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Βιολογίας προσανατολισμού Μέρος 4(με τις απαντήσεις τους)

 

Το τέταρτο μέρος από μια συλλογή απαντημένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που αφορούν στην ύλη της Βιολογίας Κατεύθυνσης της Γ’Λυκείου. Οι ερωτήσεις συνολικά φτάνουν περίπου στις 2000 και θα ανέβουν σταδιακά.

 

checklist-1622517_640

Τα πλασμίδια μπορεί να λειτουργήσουν ως: Φορείς ανάσχεσης Φορείς μεταμόσχευσης Φορείς κλωνοποίησης Καταστολείς
Οι φάγοι μπορεί να λειτουργήσουν ως: Φορείς κλωνοποίησης Φορείς μεταμόσχευσης Φορείς ανάσχεσης Καταστολείς
Οι DNA ελικάσες σπάζουν: Ιοντικούς δεσμούς Φωσφοδιεστερικούς δεσμούς Ηλεκτρικούς δεσμούς Δεσμούς Υδρογόνου
Πρόδρομο είναι το m-RNA που περιέχει: Βάσεις Εξώνια Νουκλεοτίδια Εσώνια
Ώριμο είναι το m-RNA που περιέχει μόνο: Νουκλεοτίδια Εσώνια Εξώνια Βάσεις
Τα απαραίτητα γονίδια για το μεταβολισμό της λακτόζης είναι: 3 5 6 1
Αποδιάταξη είναι ο αποχωρισμός των: Δύο αλυσίδων DNA Νουκλεοτιδίων Νουκλεοσωμάτων Ριβοσωμάτων
Οι δεσμοί υδρογόνου προκαλούν στο μόριο DNA: Σταθερότητα Αστάθεια Αναδίπλωση Υπερελίκωση
Η αποθήκευση της γενετικής πληροφορίας είναι λειτουργία του: Αντισώματος Ριβοσώματος Γενετικού υλικού Χλωροπλάστη
Η διατήρηση της γενετικής πληροφορίας είναι λειτουργία του: Γενετικού υλικού Ριβοσώματος Αντισώματος Χλωροπλάστη
Η μεταβίβαση της γενετικής πληροφορίας είναι λειτουργία του: Γενετικού υλικού Ριβοσώματος Αντισώματος Χλωροπλάστη
Η έκφραση της γενετικής πληροφορίας είναι λειτουργία του: Χλωροπλάστη Ριβοσώματος Αντισώματος Γενετικού υλικού
Γονιμοποίηση είναι η σύντηξη δύο: Χλωροπλαστών Μιτοχονδρίων Γαμετών Πλασμιδίων
23 χρωμοσώματα θα συναντήσουμε σε: Βακτήριο Πλασμίδιο Ανθρώπινο γαμέτη Ανθρώπινο σωματικό κύτταρο
Ζυγωτό είναι το κύτταρο που προκύπτει από τη σύντηξη δύο: Γαμετών Μιτοχονδρίων Χλωροπλαστών Πλασμιδίων
Κατά την αντιγραφή γίνεται σύνθεση: Πριμοσωμάτων RNA DNA Ριβοσωμάτων
Κατά την μεταγραφή γίνεται σύνθεση: RNA DNA Πριμοσωμάτων Ριβοσωμάτων
Η διαιώνιση της γενετικής πληροφορίας εξασφαλίζεται με: Τη μετάφραση Τη μεταγραφή Την αντιγραφή Την αναπαραγωγή
Η έκφραση της γενετικής πληροφορίας εξασφαλίζεται με: Τη μεταγραφή Την αναπαραγωγή Τη μετάφραση Την αντιγραφή
Στον πυρήνα γίνεται η: Αντιγραφή Μετάφραση Αναπαραγωγή Ανάπτυξη
Στον πυρήνα γίνεται η: Μετάφραση Μεταγραφή Αναπαραγωγή Ανάπτυξη

Οι σωστές απαντήσεις είναι:

Φορείς κλωνοποίησης
Φορείς κλωνοποίησης
Δεσμούς υδρογόνου
Εσώνια
Εξώνια
3
Δύο αλυσίδων DNA
Σταθερότητα
Γενετικού υλικού
Γενετικού υλικού
Γενετικού υλικού
Γενετικού υλικού
Γαμετών
Ανθρώπινο γαμέτη
Γαμετών
DNA
RNA
Την αντιγραφή
Τη μεταγραφή
Αντιγραφή
Μεταγραφή

Φυσική Α’ Λυκείου Ευθύγραμμη Κίνηση Θεωρία Μέρος 1

Το πρώτο μέρος της θεωρίας για τη φυσική της Α’Λυκείου.Αφορά στην ευθύγραμμη κίνηση και απαντά στις ερωτήσεις:

Πότε λέμε πως ένα σώμα κινείται;

Τι ονομάζουμε τροχιά ενός σώματος;

Προσδιορισμός Θέσης σωματίου σε ευθεία και επίπεδο

Τι ονομάζουμε μετατόπιση;

Τι ονομάζουμε διάστημα;

question-2519654_1280

Κλικ στο λινκ για το αρχείο Φυσική Α’Λυκείου Κεφάλαιο 1 Θεωρία Μέρος1

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.(εδώ)

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Σύγκριση μεταξύ DNA και RNA πολυμεράσης.

Ένας πίνακας με τη σύγκριση μεταξύ DNA και RNA πολυμεράσης. Οι συγκριτικοί πίνακες αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τον υποψήφιο, αφού βοηθούν και στην καλύτερη κατανόηση της θεωρίας αλλά και στην ευκολότερη απομνημόνευσή της.

Σύγκριση DNA-RNA πολυμεράσης

 

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER