Μεθοδολογίες για ασκήσεις στο Κεφάλαιο 2 Βιολογίας Κατεύθυνσης για τη Γ’ Λυκείου

Μια συλλογή από μεθοδολογίες που θα βοηθήσουν στην επίλυση των ασκήσεων του δεύτερου κεφαλαίου για τη Βιολογία Κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου. Ζεστές από την παραγωγή στην κατανάλωση.

 

Μεθοδολογίες κεφ.2 Βιολογία κατεύθυνσης

 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Advertisements

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

 

surf-3104869_1280

ΤΡΕΧΟΝ ΚΥΜΑ                                           

1.Όλα τα υλικά σημεία του μέσου ταλαντώνονται με το ίδιο πλάτος.

2.Έχουμε μεταφορά ενέργειας κατά τη διάδοση του κύματος.

3.Το κύμα διαδίδεται προς καθορισμένη διεύθυνση.

  1. Όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου κάνουν ταλάντωση.
  2. Κάθε σημείο έχει τη δική του φάση σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

6.Τα υλικά σημεία του μέσου θα περνούν από τη Θ.Ι. τους σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

7.Η φάση μετατοπίζεται με την ταχύτητα διάδοσης του κύματος.

  1. Δύο σημεία που απέχουν απόσταση μικρότερη από λ έχουν διαφορά φάσης από 0 ως 2π rad.

   ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΥΜΑ

1.Το πλάτος ταλάντωσης των μορίων κυμαίνεται από 0 για τους δεσμούς έως 2Α για τις κοιλίες.

2.Δεν υπάρχει μεταφορά ενέργειας.

3.Δεν υπάρχει πρακτικά διάδοση κύματος άρα ούτε και διεύθυνση διάδοσης.

4.Υπάρχουν σημεία που δεν κινούνται.(ανάμεσα σε αυτά εγκλωβίζεται η ενέργεια.)

5.Η φάση δεν μετατοπίζεται.

  1. Τα υλικά σημεία του ελαστικού μέσου περνούν ταυτόχρονα από τη Θ.Ι. τους.

7.Τα σημεία μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών έχουν την ίδια φάση, ενώ αυτά εκατέρωθεν ενός δεσμού και σε απόσταση μικρότερη του λ/2 από αυτόν έχουν διαφορά φάσης π rad.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦ.2 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Ακολουθούν οι σημειώσεις θεωρίας για τη Βιολογία Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου και συγκεκριμένα για το Κεφάλαιο 2 με τη μορφή Ερώτησης-Απάντησης.

dna-2358911_1280

 

κλικ στο link Βιολογία Γ΄Λυκείου Σημειώσεις Θεωρίας Κεφ.2

 

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Βιολογίας Γενικής Παιδείας Μέρος 2 (με τις απαντήσεις τους)

Το δεύτερο μέρος από μια συλλογή απαντημένων ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που αφορούν στην ύλη της Βιολογίας Γενικής Παιδείας της Γ’Λυκείου. Οι ερωτήσεις συνολικά φτάνουν περίπου στις 2000 και θα ανέβουν σταδιακά.

checklist-1622517_640

-Τα μικρόβια έχουν μέγεθος μικρότερο από:
α.0,1mm  β.0,5nm  γ.2m  δ.37,5km

-Παράδειγμα μικροοργανισμού που περνά όλη τη ζωή του στο φυσικό περιβάλλον είναι:
α.Τα λευκά αιμοσφαίρια  β.Η σύφιλη γ.Τα νιτροποιητικά βακτήρια δ.Ο ιός του Έητζ

-Όταν ένας μικροοργανισμός περνά μέρος ή όλη του τη ζωή στο εσωτερικό ενός άλλου οργανισμού λέγεται:
α.Παράσιτο β.Οικόσιτο γ.Αδέσποτο δ.Φυγόπονο

-Ο οργανισμός που φιλοξενεί παράσιτα λέγεται:
α.Ξενιστής β.Ξενοδόχος γ.Σεξιστής δ.Φιλόξενος

-Παθογόνοι λέγονται οι μικροοργανισμοί που προκαλούν διαταραχές:
α.Στην ομοιόσταση β.Στην φυσική κατάσταση γ.Στον ύπνο δ.Στην εντερική λειτουργία

-Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί είναι:
α.Χρήσιμοι β.Παθογόνοι γ.Δυνητικά παθογόνοι δ.Ανώφελοι

-Σε πόσες κατηγορίες κατατάσσονται οι μικροοργανισμοί με βάση την παθογένειά τους;
α.3 β.19 γ.47 δ.8

-Με βάση την παθογένειά τους έχουμε μικροοργανισμούς:
α.Παθογόνους β.Αλογόνους γ.Ασταθείς δ.Ανεβλαβείς

-Με βάση την παθογένειά τους έχουμε μικροοργανισμούς:
α.Αβλαβείς β.Απαθείς γ.Ασταθείς δ.Ανιστόρητους

-Με βάση την παθογένειά τους έχουμε μικροοργανισμούς:
α.Δυνητικά Παθογόνους β.Ανεπαρκείς γ.Φρενοβλαβείς δ.Παρασιτικούς

-Υπάρχουν μικροοργανισμοί που παράγουν χρήσιμες ουσίες για τον άνθρωπο όπως:
α.Βιταμίνη Κ β.Αλκοόλ γ.Ουρία δ.Αίμα

-Οι δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί γίνονται παθογόνοι λόγω:
α.Μειωμένης αντίστασης του οργανισμού β.Οικονομικής κρίσης
γ.Φόβου       δ.Βιταμινικής ανεπάρκειας

Απαντήσεις:

-0,1mm
-Τα νιτροποιητικά βακτήρια
-Παράσιτο
-Ξενιστής
-Στην ομοιόσταση
-Χρήσιμοι
-3
-Παθογόνους
-Αβλαβείς
-Δυνητικά Παθογόνους
-Βιταμίνη Κ
-Μειωμένης αντίστασης του οργανισμού

Μηχανική των Ρευστών Σημειώσεις Θεωρίας-Μεθοδολογίες (μέρος 1)

Το πρώτο μέρος από τις προσωπικές μου σημειώσεις για τη μηχανική των ρευστών.Περιέχουν πλήρη θεωρία και μεθοδολογίες για τις ασκήσεις.Το δεύτερο μέρος με τα ρευστά σε κίνηση είναι στα σκαριά.

surf-3104869_1280

κλικ για το link Μηχανική των Ρευστών μέρος 1

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

 

Video με τη διαδικασία μελέτης της κίνησης πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου είναι η δουλειά πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. Αυτό σε οφείλεται στην ελάχιστη έως καθόλου διδασκαλία του στην Α’ Λυκείου. Με  το δεύτερο σε σειρά video σήμερα, θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω κατά το δυνατόν το τοπίο,ώστε να διευκολυνθούν οι  υποψήφιοι για την κίνηση πάνω σε λείο κεκλιμένο.

males-1002779_1280

Κλικ στο link για το βίντεο Video κεκλιμένου Ν.2

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER

Video με τη διαδικασία μελέτης της ισορροπίας πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο

Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές της Γ’ Λυκείου είναι η δουλειά πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. Αυτό σε οφείλεται στην ελάχιστη έως καθόλου διδασκαλία του στην Α’ Λυκείου. Με αυτή τη σειρά video που αρχίζει σήμερα, θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω κατά το δυνατόν το τοπίο,ώστε να διευκολυνθούν οι  υποψήφιοι.

serpentines-931717_1280

 

Κλικ στο link για το video: Video ισορροπίας κεκλιμένου

 

 

Σχόλια και παρατηρήσεις, πάντα δεκτά με χαρά.

Χρήστος Π. Μπόγδος

SCIENCE UNDERSTANDING MAKES YOU THINK BETTER